โคราช

ภัยน้ำท่วมทำชาว โคราช เดือดร้อนหนัก

 วางมือจากเหตุการณ์ในบ้านเมือง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น ปักธงชัยที่โคราชกันบ้างถือได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์ จากภัยพิบัติน้ำท่วม ภัยธรรมชาติที่ทำให้ ชาวบ้านหลายคนหลากหลายครัวเรือนเดือดร้อน หลังฝนที่ตกลงมา ทำให้น้ำในเขื่อนเพิ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อน้ำในเขื่อนลำพระเพลิงล้นคลอง ทำให้ไหลท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้น แล้วตอนนี้ก็เกิดขึ้นรอบ 2 แล้วเลขยังฟื้นฟูความเสียหายยังไม่หมด ทำให้ประชาชนในอำเภอปักธงชัย ชาว โคราช เดือดร้อนหนัก

โคราช ฝนได้มีการตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันที่ผ่านมา

โคราช

ที่มีพายุเข้า ฝนตกหนักทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำพระเพลิง และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้น้ำที่มาจากฝน ล้นออกมาจากเขื่อนลำพระเพลิง ที่สูงกว่า 1 เมตร ทำให้น้ำไหลสู่เข้าสาขาต่างๆของเขื่อน และไหลท่วมบ้านเมือง ของอำเภอปักธงชัย โคราชสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

ความเสียหายที่ได้รับผลกระทบ เป็นอย่างหนักก็คือพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน และชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นหลายครัวเรือนหลายตำบล สำหรับชาวบ้านและตำบลที่ได้รับความเสียหาย หลายตำบลเลยก็ว่าได้ ตอนนี้ผู้ว่าโคราชก็ได้มีการ เตรียมพร้อมสำหรับ ชุดหน่วยงาน ในพื้นที่ ลงตรวจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในหลายๆ ตำบลที่ได้รับความเสียหาย ภัยพิบัติธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิด

โคราช

เพราะฉะนั้นเราควร กำลังใจและช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีแสนสาหัสของประเทศไทยจริง เพราะฉะนั้นเราสามารถติดตามข่าวสารบ้านเมือง ติดตามข่าวสารชีวิตความเป็นอยู่และผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ก็จะทำการนำเสนอ เป็นกระบอกเสียงให้ทุกๆท่านได้เข้ามาอ่านและรับชมข้อความ ข่าวสารที่เป็นจริง เพื่อให้ได้ติดตาม ข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆ

 
สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องอำเภอปักธงชัย ที่โคราช ที่ได้พบเจอกับภัยพิบัติน้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหาย ชีวิตความเป็นอยู่และพื้นที่การทำนาทำเกษตรทำมาหากิน เราก็สามารถติดตามข่าวสารได้ถ้ามีการเปิดรับบริจาค เงินและ อุปกรณ์เครื่องใช้อาหารการกินต่างๆ ที่มีกำลังเพียงพอที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ มาบริจาคไปที่อำเภอปักธงชัย โคราชโดยตรงได้เลย

โคราช

นี่ก็คือข่าวสารประจำวันที่ 3 พฤศจิกายนเข้าสู่วันที่ 3 อย่างเป็นทางการของเดือนใหม่ ขอให้ภัยพิบัติต่างๆและเหตุการณ์ต่างๆผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตความเป็นอยู่ ขอให้น้ำลดไวๆ และร่วมเป็นกำลังใจ เราเชื่อว่าผู้ว่าราชการ ที่โคราชจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและแก้ไขปัญหาฟื้นฟูสภาพจิตใจ และพื้นที่การทำมาหากินให้แก่ชาวบ้านได้อย่างแน่นอน

ติดตาม ข่าวสารบ้านเมือง รวมไปถึงอัพเดท ข่าวการเมือง ทันเหตุการณ์ทันกระแส