อินโดนีเซีย

ป่าพื้นใหญ่ใน อินโดนีเซีย ถูกเผาเพื่อนำไปทำสวนน้ำมัน

ข่าวต่างประเทศในวันนี้ที่เราจะทำการนำเสนอก็คือ หากใครได้ทำการติดตามข่าวสารและดูข่าวต่างประเทศจะเห็นว่าตอนนี้ฝ่าฝืนใหญ่ในประเทศ อินโดนีเซีย ได้มีการถูกเผาเกือบไปทั้งหมด  เพื่อที่จะใช้พื้นที่เหล่านั้นทำสวน ปาล์มน้ำมันทางพืชเศรษฐกิจถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซียก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความ เจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการทำเศรษฐกิจการเจริญรุ่งเรืองในเรื่องด้านต่างๆและรวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ ทางด้านของ ลักษณะภูมิประเทศพื้นป่าแหล่งน้ำลำธารต่างๆก็มีความอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้กับประเทศไทยเลย ซึ่ง

ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือป่าผืนใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศ อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

กำลังจะถูกเผาเพื่อนำพื้นที่เหล่านั้นไปใช้ในการทำสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นการเผาป่าเพื่อทำธุรกิจนั้นเองถือได้ว่าเป็นข่าวร้ายเพราะป่าผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่ของสัตว์มากมาย กำลังจะถูกเผาเพื่อใช้ผลิตเกี่ยวกับ ธุรกิจต่างๆเพื่อไปทำสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งบริษัทที่เข้ามาทำหรือผู้ผลิตของ น้ำมันปาล์มสัญชาติเกาหลีได้มีการ

เข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย ถือได้ว่าเป็นการเข้าไป รับสัมปทานจากรัฐบาล เพื่อที่จะทำธุรกิจส่วนปาล์มน้ำมันและตอนนี้จากข้อมูลคร่าวๆก็ได้มีการใช้พื้นที่ไปแล้วกว่า 360000 ได้ซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆสำหรับพื้นที่ 300 ได้ที่ทำการทางออกไปแล้วเพื่อทำธุรกิจ

อินโดนีเซีย

แต่บริษัทที่ได้เข้ามาทำธุรกิจและรับสัมปทานจากประเทศอินโดนีเซียก็ได้มีการ ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำการใช้ไฟเพื่อทำการทำป่า เพราะว่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งผิดกฎหมายสำหรับการใช้ไฟถางป่าในประเทศอินโดนีเซีย ต้องมีการจัดเก็บหลักฐานต่างๆเพื่อพิสูจน์หลักฐานต่อไปซึ่งการจัดเก็บหลักฐานนั้นก็อาจจะต้องมีการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายทางดาวเทียมเพื่อนำข้อมูลหลักฐานเหล่านี้มาพิสูจน์ว่าบริษัทที่เข้ามารับทำสัมปทานในประเทศอินโดนีเซียได้ใช้ไฟในการทานปลาหรือไม่

อินโดนีเซีย

ซึ่งการใช้ไฟในการถักปลานอกจากจะทำร้าย อากาศที่ใช้ในการหายใจแล้วยังเป็นการทำลายป่าและสัตว์ที่อยู่ในป่าผืนใหญ่แห่งนี้ด้วยดูเหมือนว่าเรื่องนี้ต้องทำการติดตามข่าวสารกันแบบใกล้ชิด จะมีข้อสรุปแบบไหนเดี๋ยวเราจะทำการนำเสนอให้ทุกท่านทราบข้อสรุปว่าบริษัทที่เข้ามารับทำ สัมปทานจากรัฐบาล นี้ จะมีความผิดในการใช้ไฟทางป่าผืนใหญ่ในอินโดนีเซียหรือไม่

ติดตามข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจได้ที่นี่