อุตสาหกรรมข้าวกัมพูชา

ไทยพลาดแชมป์ อุตสาหกรรมข้าวกัมพูชา คว้าแชมป์ข้าวดีที่สุดในโลก ไทยพร้อมจับตามอง

อุตสาหกรรมข้าวกัมพูชา เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ชวนให้ติดตามกัน ในการประชุมข้าวโลกในปี 2022 นี้ ที่ได้จัดขึ้นมาในจังหวัดภูเก็ต ที่ประเทศไทยเองได้พลาดแชมป์ไป ทำให้กัมพูชาได้แชมป์ในครั้งนี้ ทำให้ประเทศไทยได้มีการจับตามอง 

ติดตามรายละเอียด อุตสาหกรรมข้าวกัมพูชา

อุตสาหกรรมข้าวกัมพูชา

ในการประกวดพันธุ์ข้าวในปี 2022 นี้ ปรากฏว่ากัมพูชาได้แชมป์ไปเป็นที่เรียนร้อย ในข้าวหอมมะลิผกาลำดวน โดยเป็นรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก ในส่วนของข้าวหอมมะลิ 105 ของประเทศไทยนั้น ได้รองอันดับที่ 1 และรองอันดับ 2 เป็นของประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อย

โดยในรอบสุดท้ายมีแค่ข้าวหอมมะลิไทยและกัมพูชา โดยไทยแพ้เพียงแค่ 1 คะแนนเท่านั้น ในครั้งนี้คว้าแชมป์ไปในเรื่องของความหอมของกลิ่นหลังจากที่หุงไปแล้ว เก็บความหอมได้เป็นอย่างดี ทำให้ข้าวหอมมะลิผกาลำดวน เป็นตัวเลือกในอันดับแรก ๆ ของผู้ที่มีการซื้อจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ในปัจจุบันการปลูกข้าวในกัมพูชา มีการคิดเป็นประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เกษตรกรรม แล้วคิดเป็นทั้งหมด 50 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตการเกษตรทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการผลิตเพิ่มขึ้นมาได้อย่างชัดเจน มีการส่งออกไปต่างประเทศด้วย ทำให้ทางภาครัฐในกัมพูชาได้มีเห็นศักยภาพในการส่งออกข้าว จึงได้มีกฎหมายนโยบายในการส่งเสริมการผลิตข้าวเปลือกและการส่งออกข้าวด้วย

อุตสาหกรรมข้าวกัมพูชา

เป็นการส่งเสริมนำข้าวกัมพูชาส่งออกไปยังตลาดโลก แต่ประเทศยังต้องเผชิญกับความขาดแคลนข้าวในบางจังหวัดด้วย อีกทั้งการที่ราคาข้าวมีความผันผวนบ่อยกว่าเดิม เนื่องจากความไม่สมดุลกันระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ไม่พอเท่านั้นยังมีการกดดันจากเพื่อนบ้านด้วย ที่มีความสม่ำเสมอในคุณภาพของข้าวรวมไปถึงการบริหารจัดการ และที่น่าเป็นห่วงอีกนั่นคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้น 

อุตสาหกรรมข้าวกัมพูชา ผลิตข้าวเพิ่มขึ้นสูงในระยะเวลาไม่กี่ปีทั้งนี้การผลิตข้าวในกัมพูชา เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นรวดเร็ว โดยเพิ่มจาก 8 ล้านตันในปี 2012 ที่ผ่านมา มาเป็น 10.9 ล้านต้นภายในปี 2020 แต่ทั้งนี้ในปี 2020 ต้องมาเจอกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การผลิตลดลงและเพิ่มต้นทุนมากขึ้น

อุตสาหกรรมข้าวกัมพูชา

อีกทั้งในปี 2022 มีการได้รับความช่วยเหลือเกษตรกรและฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังจากเจอวิกฤต เพื่อให้มีรายได้มากยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมข้าวกัมพูชา เรียกได้ว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาที่มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ได้แชมป์ข้าวดีที่สุดในโลกในปีต่อไป

ติดตาม ข่าวสารบ้านเมือง ข่าวเด่นประเด็นร้อนและ ข่าวต่างประเทศ มาให้คุณอัพเดททันเหตุการณ์