เปิดยืนยันสิทธิ์โครงการเราชนะ

เปิดยืนยันสิทธิ์โครงการเราชนะ ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย

สำหรับเช้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดยืนยันสิทธิ์โครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมนำบัตรประชาชนเพื่อไปลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินโครงการเราชนะเป็นโครงการที่กำลังโด่งดังและมีผู้คนให้ความสนใจเพราะได้รับเงินต่อเดือน 3,500 บาทสามารถซื้อสิ่งของเครื่องใช้อาหารอุปโภคบริโภคได้ภายในวงเงิน 3,500 บาทตลอดทั้งสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งจะมีเงินเข้า แอพพลิเคชั่นเป๋าตังจำนวน 7,000 บาทเดือนละ 3,500 บาทในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2564

เปิดยืนยันสิทธิ์โครงการเราชนะ ผู้คนนิยมไปธนาคารกรุงไทย

เปิดยืนยันสิทธิ์โครงการเราชนะ

เมื่อเปิดยืนยันสิทธิ์โครงการเราชนะ ผู้คนนิยมไปธนาคารกรุงไทยเป็นจำนวนมากพร้อมกับต่อคิวมีทั้งคนแก่และคนชราที่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไอทีเช่นโทรศัพท์ที่จะสามารถเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังและได้รับจำนวนเงินตามที่รัฐบาลกำหนดได้เพราะฉะนั้นจึงต้องทำการลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเพราะไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือจึงจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยมีผู้คนยืนต่อแถวเป็นจำนวนมากและเต็มธนาคารกรุงไทยเกือบทุกสาขากันเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นการลงทะเบียนที่ยากลำบากรวมถึงการยืนยันสิทธิ์ก็ยากลำบากเช่นเดียวกัน

เปิดยืนยันสิทธิ์โครงการเราชนะ

เปิดยืนยันสิทธิ์โครงการเราชนะ ผู้คนเดินทางไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กันเป็นภาพที่เห็นแล้วรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากและรู้สึกว่าการได้โครงการพิเศษเหมือนเป็นการชิงโชคและต้องมีความยากลำบากในการเดินทาง เพื่อที่จะเข้าไปรับโครงการเราชนะซึ่งเปิดยืนยันโครงการเราชนะในช่วง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดยืนยันสิทธิ์โครงการเราชนะ

และเปิดยืนยันสิทธิ์โครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ ทำโครงการใหม่ในช่วงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้คนเดินทางไปยืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่ต้องการโครงการเราชนะเพื่อที่จะเยียวยา ผลกระทบที่ได้รับไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงจะต้องเดินทางไปที่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนั้นยืนยันสิทธิ์ให้ เป็นภาพที่เห็นแล้วผู้คนออกันอยู่หน้าธนาคารทั้งคนแก่และคนชราที่จะต้องเดินทางเข้ามาในตัวเมืองเพื่อยืนยันสิทธิ์ทำให้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันและความเหลื่อมล้ำ ของค่าเงิน

ติดตาม ข่าวสารบ้านเมือง ข่าวเด่นประเด็นร้อนและ ข่าวต่างประเทศ มาให้คุณอัพเดททันเหตุการณ์