จังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อโควิด

จังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อโควิด จากงานเลี้ยงโต๊ะแชร์

เป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากเมื่อ จังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อโควิด  จากงานเลี้ยงโต๊ะแชร์แล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 16 คนซึ่งมีการกระจายตัวออกไปตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องเร่งนำตัวมาตรวจหาเชื้อ covid19 ให้รวดเร็วมากที่สุดเพื่อที่จะไม่ทำให้มีผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังจะสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้แต่ทั้งนี้จากการรวมกลุ่มกันอยู่ในงานเลี้ยงโต๊ะแชร์นั้นมีผู้ได้รับความเสี่ยงมากกว่า 100 คนเป็นอย่างต่ำ ซึ่งมีผู้ที่เข้าร่วมสังสรรค์ตั้งแต่อายุ 38 ปีถึงอายุ 80 ปีด้วยกันมีช่วงอายุที่กระจัดกระจายและเป็นงานเลี้ยงที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงรับประทานอาหารร่วมกันนอกจากนี้ยังมีการสัมผัสใกล้ชิดกันอย่างหนาแน่นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงจะต้องเข้ารับการตรวจและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจำนวน 16 คนด้วยกันในขณะนี้

จังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อโควิด   เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย

จังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อโควิด

เป็นข่าวที่จะต้องเฝ้าระวังกันอย่างมากเมื่อจังหวัดสารคามได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อจากการเล่นโต๊ะแชร์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนตอนนี้ทะลุเป้าเป็นที่เรียบร้อยในภาคอีสานที่มีผู้ติดเชื้อโควิคมากที่สุดในขณะนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวที่โด่งดังและมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะมีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎของทางรัฐบาลจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รวมกลุ่มกันมากกว่า 5 คนขึ้นไป

จังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อโควิด

จึงทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิคจากการรวมกลุ่มกันของงานเลี้ยงโต๊ะแชะโดยมีผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงทั้งหมด 16 คนและทำให้เชื้อกระจายพร้อมทั้งมีผู้ที่เสี่ยงจากการ รวมกลุ่มกันนี้มากกว่า 100 คนเป็นต้นไปถือได้ว่าเป็นผู้ที่จะต้องทำการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันพร้อมกับตรวจหาโรคโควิชจากการแพร่เชื้อดังกล่าวนี้ทางรัฐบาลจึงออกมากล่าวให้ทุกท่านรณรงค์การกักตัวอยู่บ้านและไม่รวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากเพราะจะนำไปสู่ความเสี่ยงดังกล่าวที่ทางรัฐบาลห้ามและประชาชนไม่ฟังทำให้เกิดการแพร่ระบาดของ covid และรอบใหม่อีกรอบ จนตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้ในที่สุดยังคงมีจำนวนผู้ที่มีเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

จังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อโควิด

จังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อโควิด จากการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทำงานเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะแชร์จังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่มมากขึ้นจากงานเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะแชร์จำนวน 16 คนและมีการแพร่กระจายขวาของเชื้อที่ไปสู่กลุ่มเสี่ยงจำนวนมากกว่า 100 คนในขณะนี้ทำให้ต้องมีผู้ที่เดินทางมากลับตัวและตรวจเชื้อ covid19 จำนวนหลายครั้งเพราะว่าเชื้ออาจจะฝังตัวตรวจครั้งแรกอาจจะไม่พบต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งที่ทุกคนและคนภายในสังคมควรที่จะตระหนักถึงผลประโยชน์และ ตระหนักถึงบุคคลส่วนรวมมากกว่าตนเองเพราะการที่กลุ่มเล็ก ๆ เพียงบางกลุ่มจัดงานสังสรรค์อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นทุกท่านจะต้องทำการเฝ้าระวังและกักตัวพร้อมกับเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหลังออกจากบ้านหรือในกลุ่มที่มีผู้คนเยอะ

ติดตาม ข่าวสารบ้านเมือง ข่าวเด่นประเด็นร้อนและ ข่าวต่างประเทศ มาให้คุณอัพเดททันเหตุการณ์