การนัดการรวมตัวการชุมนุมของ แนวร่วมตะวันออก เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย

แนวร่วมตะวันออก จากการที่ได้มีการนัดการชุมนุมของแต่ละกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการขยายเขตการชุมนุม มีแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มทำให้ตอนนี้มีมากถึง 3 กลุ่มที่ทำการชุมนุมทางการเมืองและเป็นกลุ่มคณะราษฏรอีก 1 กลุ่มที่ได้ออกมาทำการชุมนุมก็คือ คนที่แทนตัวเองว่า แนวร่วมตะวันออก เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้กลับคืนมา กลุ่มนี้ค่อนข้างมีอุดมการณ์ไปทิศทางเดียวกัน กับกลุ่มคณะราษฎร์ที่เป็นหัวหลักของการชุมนุม เพราะเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองของตัวเองและแสดงพลังที่จะไม่ยอมรับการทำงานแบบเผด็จการ การให้ประชาธิปไตยและสิทธิทางด้านเสรีภาพของมนุษย์ทุกคนกลับคืนมา ซึ่งการชุมนุมเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองอำเภอบ้านฉาง การชุมนุมในสวนสุขภาพมีกลุ่มตัวแทนต่างๆได้ขึ้นปราศรัยสลับหมุนเวียนกันไป อุดมการณ์เหล่านี้เป็นอุดมการณ์เดียวกันกับอุดมการณ์ของกลุ่มคณะราษฏรที่ทำการปักหลักชุมนุมในกรุงเทพฯ ทุกคนไม่เอาเผด็จการและต้องการให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในทุกๆด้านของการทำงานของรัฐบาลและการออกเสียงเพื่อให้ประเทศชาติไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากการเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมของ แนวร่วมตะวันออก ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า.. มีคนเดินทางมาเป็นจำนวนมากซึ่งมีแกนนำขึ้นทำการปราศรัยอาทิเช่น ไมค์ ระยอง กลิ่นที่ทำการขึ้นการชุมนุมปราศรัยต่างๆเกี่ยวกับการ...