มีการยืนยันจากพาณิชย์ว่า กุ้งไทยไร้ covid สามารถบริโภคได้ตามปกติ

กุ้งไทยไร้ covid จาก กรณีของการแพร่เชื้อโควิค 19 ที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งต้นตอของการแพร่ระบาดในครั้งนี้ จากชาวเมียนมาร์ที่ทำงานที่ตลาดกุ้งและสัตว์ทะเลต่างๆและคนจึงกล่าวว่าการบริโภคกุ้ง ไม่ติดเชื้อโควิด 19 ทำให้ตอนนี้ตลาดกุ้งและชาวประมงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ชาชนทุกคนไม่กล้าซื้อกุ้งมาบริโภคไม่กล้าซื้ออาหารทะเลมาบริโภคเพราะเกรงกลัวว่าจะติดโควิด ทำให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้และสร้างความเชื่อถือให้แก่ประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยัน กุ้งไทยไร้ covid ข่าวประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าประชาชนการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 ระลอกใหม่ทำให้ประชาชนหลายคนเกิดความเกรงกลัว แล้วขาดความเชื่อมั่นที่จะซื้ออาหารไทยมาบริโภคโดยเฉพาะพวกอาหารทะเลและกุ้งถือได้ว่ารับผลกระทบอย่างหนักทำให้กรมประมงและกระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้มีการจัดการเรื่องนี้และได้มีการยืนยันว่ากุ้งไทยไร้ covid สามารถรับประทานได้ตามปกติ...