ทั่วทุกพื้นที่ของภาคอีสาน ฝนตกลมกระโชกแรงในวันที่ 16 เมษายน 2564

ฝนตกลมกระโชกแรงในวันที่ 16 เมษายน 2564 ตรุษจีนที่ของภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดทั้งจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ฝน ฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องและมีพายุเข้าตั้งแต่ช่วงกลางวันไปจนถึงช่วงดึกของวันที่ 16 เมษายน 2564 ยังไม่เพียงเท่านั้นในช่วงเช้าของวันที่ 17 เมษายน 2564 ก็ยังมีฝนตกและลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องอากาศปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทุกท่านจะต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยของตนเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฝนตกลมกระโชกแรงในวันที่ 16 เมษายน 2564 ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังฝนตกลมกระโชกแรงในวันที่ 16...