เมื่อมีการแพร่ระบาดของ covid 19 เพิ่มมากยิ่งขึ้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงออกมาแถลงข่าว งดการเดินทางหากมาจากพื้นที่เสี่ยง

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เชื้อไวรัสโคโรนาหรือ covid-19 มีการแพร่กระจายของเชื้อเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นและเป็นระลอกการแพร่กระจายที่ค่อนข้างรุนแรงแพร่กระจายในวงกว้างและทุกอาชีพสามารถเป็นได้เช่นเดียวกันทั้งนี้ทางสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอความร่วมมือจากประชาชน งดการเดินทางหากมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือมาจากพื้นที่สีแดงเพื่อที่จะช่วยกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างรวดเร็ว และช่วยกันหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไม่นำเชื้อไปให้บุคคลที่ทุกท่านเคารพรักหรือคนในครอบครัวเพราะอันตรายหากคนในครอบครัวของท่านมีโรคประจำตัวอยู่แล้วจะทำให้ได้รับเชื้อและมีผลกระทบอย่างหนักหน่วง งดการเดินทางหากมาจากพื้นที่เสี่ยง ทุกกรณีหยุดการแพร่เชื้อ หากทุกท่านมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องทำการงดการเดินทางหากมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่สีแดงทุกกรณีเป็นการหยุดการแพร่เชื้อและมีจิตสำนึกเพราะจะต้องช่วยกันระมัดระวังเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อเนื่องจากในปัจจุบันนี้ไวรัสโคโรน่าหรือไวรัสโควิด- มีการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วและระบาดอย่างหนักในทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาววัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุก็ได้รับเชื้อ กันอย่างเต็มที่ก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งนี้ในช่วงที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์จึงมีการรณรงค์และออกมาแถลงข่าวขอความร่วมมือ จากประชาชนทุกภาคส่วนหากเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายนั้นทุกท่านไม่ควรเดินทางที่จะกลับบ้านหรือนำเชื้อไปแพร่กระจายให้กับพื้นที่อื่นเนื่องจากไม่ทราบว่าตนเองได้รับเชื้อหรือไม่ งดการเดินทางหากมาจากพื้นที่เสี่ยง ช่วยการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ covid19ในช่วงก่อนจะถึงเทศกาลสงกรานต์ผู้คนมีการวางแผนเพื่อที่จะเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดหรือกลับไปหาบุคคลที่ทุกท่านรักต่างจังหวัดนั้นเองแต่มีเหตุการณ์การแพร่กระจายของเชื้อ covid19 หรือไวรัสโคโรน่าที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นทางสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอความร่วมมืองดการเดินทางหากมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่สีแดงเพื่อที่จะช่วยกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ covid19 และไม่นำเชื้อไปแพร่กระจายให้กับบุคคลที่ทุกท่านรักนั่นเอง และไม่ควรพลาด hood vs wolf...