กำหนดวันรับสมัครมาแล้ว เปิดสอบตำรวจอำนวยการ 1, 350 อัตรา

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 มีข่าวประกาศออกมาว่ากำหนดวันรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการ เปิดสอบตำรวจอำนวยการ 1, 350 อัตรา ประจำปี 2564 ซึ่งสามารถสอบได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายโดยวุฒิที่ใช้ในการสอบเป็นวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 วุฒิปวชหรือกศนแม้กระทั่งวุฒิเทียบเท่าก็สามารถเข้าร่วมการสอบได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ไม่มีการทดสอบร่างกายและบุคคลที่สายตาสั้นก็สามารถเข้าทดสอบได้เช่นเดียวกันซึ่งกำหนดการมีรักสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และสอบภาควิชาการในวันที่ 28 พฤศจิกายน...