มีแถลงการณ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง covid ระบาดงดจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยเกี่ยวกับพระราชพิธีพืชมงคลประจำปี 2564 นั้นจะต้องมีการงดจัดเนื่องจาก covid ระบาดงดจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลประจำปี 2564 เพื่อทำให้ไม่เกิดความเสี่ยงเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงทำให้จะต้องงดจัดงานเพราะอาจเกิดความเสี่ยงและมีการแพร่กระจายของโรคระบาดได้จึงงดจัดงานในปี 2564 มีแถลงการณ์ออกมาและมีประกาศออกมาให้ประชาชนรวมถึงทุกภาคส่วนได้รับทราบเกี่ยวกับการงดจัดงานในครั้งนี้นั่นเอง covid ระบาดงดจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลประจำปี 2564 มีประกาศออกมาในวันที่ 27 เมษายน 2564...