แม้แต่ผู้วิเศษยังตกงาน! พ่อมดแห่งนิวซีแลนด์ ถูกเลิกจ้าง หลังทำงานกินเงินเดือนมากว่า 20 ปี

พ่อมดแห่งนิวซีแลนด์ (The Wizard of New Zealand) เป็นฉายาที่ชาวนิวซีแลนด์และนักท่องเที่ยวในเมืองไครสต์เชิร์ชใช้เรียกนักแสดงวัย 88 ปี ที่เปิดแสดงมายากลมาตั้งแต่ปี 1979 จนได้มีการทำมาของตัวที่เป็นพวกสัญญากันนั้นกับทางด้านของสภาเมืองไครสต์เชิร์ชให้ได้มีการแสดงจัดกันมาของเรื่องมายากลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยมาตั้งแต่ปี 1998 โดยรับเงินเดือนในฐานะ “พ่อมด” นาน 20 กว่าปี แต่ล่าสุด สภาเมืองได้ตัดสินใจที่ถือว่าจะไม่ทำสิ่งที่เป็นการต่อในเรื่องของทางด้านสัญญาจ้างพ่อมดรายนี้ด้วยสาเหตุที่ไม่เปิดเผย  พ่อมดแห่งนิวซีแลนด์ ได้รับค่าจ้าง 16,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ...