มาแล้วข่าวดี!! เคหะประชาสุข บ้านเช่าเพื่อช่วยเหลือประชาชน 4 กลุ่มใหญ่

เคหะประชาสุข บ้านเช่าเพื่อช่วยเหลือประชาชน 4 กลุ่มใหญ่ เป็นในส่วนของโครงการที่ถือว่ามีการทำขึ้นเพื่อบุคคลที่เข้าเกณฑ์ทั้ง 4 กลุ่ม ที่พร้อมเปิดโอกาสให้ท่านที่อยากมีที่อยู่อาศัย บ้านที่สวย มีคุณภาพ และมีการดูแลที่ดี ต้องมาจองให้ได้ ที่พร้อมจะเปิดบริการให้ในไวๆนี้  รายละเอียดชวนน่าติดตามในโครงการ เคหะประชาสุข บ้านเช่าเพื่อช่วยเหลือประชาชน 4 กลุ่มใหญ่ ในรายละเอียดในครั้งนี้ ที่เราต้องมาติดตามกันคือจะมีการดำเนินการให้รูปแบบที่อยู่นั้น 4 แบบด้วยกัน โดยในกลุ่มที่ผู้อายุเยอะ หรือผู้พิการ แบบบ้านที่ได้เป็นแฝด...