อีกแล้ว!! พบเรื่องการซื้อเสียง เลือกตั้งอบต.

พบเรื่องการซื้อเสียง เลือกตั้งอบต.เป็นปัญหาที่เราพบเจอ และเคยได้ยินกันมานานแล้ว ที่มีการซื้อเสียงเลือกตั้ง ในการแจกเงินชาวบ้าน โดยมีการแจ้งเรื่องกันเป็นจำนวนมาก ที่ต้องมีการดำเนินตามกติกากันต่อไป ทำให้การเลือกตั้งในแต่ละครั้งอาจจะไม่โปร่งใส ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่น และอาจจะไม่เชื่อถือเลย แล้วในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำรอยแบบเดิม ที่มีการร้องเรียนกันอย่างมาก ทำให้ต้องได้รับการตรวจสอบกันต่อไป เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงในครั้งนี้กันด้วย  รายงานสถานการณ์พบเรื่องการซื้อเสียง เลือกตั้งอบต. ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันในตอนนี้ ที่ทางกกต.มีความมั่นใจอย่างมากว่าประชาชน ได้มีการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.กันในแต่ละพื้นที่มากกว่าเดิม เนื่องจากว่ามีการประเมินในเบื้องต้นแล้วนั่นเอง ทำให้มีการร้องเรียนในการทำผิดกติกาครั้งนี้อยู่ที่ 255 เรื่องแล้ว และที่น่าตกใจคือการโกงซื้อสิทธิ์ให้มาเลือกตั้งประมาณ 88...