เปิดใจ!! ไลน์แมนพ่อลูกอ่อน หูหนวก สู่อาชีพขับไรเดอร์

ไลน์แมนพ่อลูกอ่อน หูหนวก สู่อาชีพขับไรเดอร์ เป็นเรื่องราวที่ใครได้ยินเราเชื่อว่าจะต้องประทับใจมาก ที่ไม่ว่าสภาพร่างกายของเราจะไม่ดี มีความพิการไปบ้าง แต่เมื่อใจเราพร้อมที่จะสู้ เชื่อว่าทุกคนจะทำออกมาได้ดี แล้วเนื่องด้วนวันที่ 3 ธันวาคม ในแต่ละปีได้ให้เป็นวันคนพิการสากล ที่นับว่าเป็นการให้ความสำคัญอย่างมาก มีการยอมรับและสนับสนุน พร้อมให้ในเรื่องของโอกาสทางด้านคนพิการได้มีมาของสิ่งที่เป็นความสามารถนั้นมายิ่งขึ้น และทำการเข้าถึงในส่วนของการประกอบสายทางอาชีพตามที่ทางของตนนั้นมีการต้องการได้ เพื่อให้มีความเท่าเทียมในการใช้ชีวิต ในครั้งนี้มีการยกตัวอย่างหนุ่มในวัยเพียงแค่ 28 ปีเท่านั้น ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อครอบครัว ไลน์แมนพ่อลูกอ่อน หูหนวก สู่อาชีพขับไรเดอร์ต่อสู้ชีวิตไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค...