ยังไม่หยุด!! น้ำมันแพงขึ้นต่อเนื่อง พร้อมผลักดันรถยนต์ไฟฟ้า xEV

ผลักดันรถยนต์ไฟฟ้า xEV จากการที่ได้วิเคราะห์ถึงเศรษฐกิจ ในการที่ได้ทำการประเมินในส่วนของยอดที่เป็นขายของรถไฟฟ้า ในประเทศไทยในขณะนี้พบว่ามียอดจองรถที่ 6.36 หมื่นคัน โดยเป็นรถไฟฟ้า BEV มากถึง 1 หมื่นคันด้วยกัน แน่นอนว่าในครั้งนี้ทำให้เกิดการขยายตัวประมาณ 539.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อได้เทียบในปีที่ผ่านมา ถือว่าสูงที่สุดแล้ว ด้วยสาเหตุที่ว่ามีมาตรการที่มีการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วย และยังเป็นที่ต้องการของผู้คนทั่วโลก รวมไปถึงราคาน้ำมันที่ยังแพงขึ้นต่อเนื่องในขณะนี้ การใช้รถยนต์ประเภทนี้ถือว่าตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ติดตามรายละเอียด ผลักดันรถยนต์ไฟฟ้า xEV เมื่อได้มีการสำรวจถึงสิ่งที่เป็นการต้องการแล้ว...