CPF พร้อมสนับสนุนเปลือกไข่ทำปุ๋ย หวังลดโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

CPF พร้อมสนับสนุนเปลือกไข่ทำปุ๋ย ที่พร้อมแล้วในการเดินหน้าทำเกี่ยวในส่วนของโครงการนี้ ที่จะมีการใช้ประโยชน์จากทางด้านของเปลือกไข่ให้ได้มากที่สุด จากเปลือกไข่ ได้มีการนำมาบดที่มีเพียงพอแล้วจากกระบวนการผลิตใช้เป็นปุ๋ย แล้วยังมีการช่วยในเรื่องของปรับปรุงในคุณภาพของดินให้ได้ ไม่พอเท่านั้นยังเป็นไปตามหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย ที่สามารถช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นมาได้ แล้วยังมีการลดโอกาสในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มหาศาลในแต่ละปีได้  ติดตามรายละเอียด CPF พร้อมสนับสนุนเปลือกไข่ทำปุ๋ย ทาง CPF ได้มีการเผยในประเด็นที่มีการทำโรงงานแปรรูปไข่บ้านนาของทางบริษัท โดยจะมีการนำเปลือกไข่ที่ไม่ได้ใช้แล้วของ CP เข้ามาบด นำไปสู่การเกษตรให้มีความยั่งยืนให้ได้ โดยเปลือกไข่ไก่ที่ใช้ในการบดที่เหลือ   จากการผลิต ในช่วงของปี 64...