Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/sofiasquare.com/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

เศรษฐกิจเริ่มเคลื่อนที่แล้ว การคลังเผยเงินเดินสะพัดแสนล้านแล้วจากเราชนะ

การคลังเผยเงินเดินสะพัดแสนล้านแล้วจากเราชนะ ในตอนนี้อย่างที่ประชาชนส่วนมากได้รับสิทธิ์จากโครงการเราชนะเป็นส่วนมาก ที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงของวิกฤตินี้ให้ดีขึ้นมา ที่มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก อันตราการเลิกจ้างที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน และยังมีการล้มละลายของธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่อีกมาก  จึงมีการทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้เกิดความก้าวหน้าให้มากขึ้น ไม่ให้เกิดสถานการณ์ฟองสบู่แตกเหมือนปี 2543 ที่ผ่านมาเมื่อเป็นยี่สิบปีแล้ว อีกทั้งยังจะเกิดภาวะเงินฝืดมาก และไม่มีการเติบโต การลงทุนที่จะเข้ามาในต่างประเทศจะไม่มีเกิดขึ้นหรือน้อยที่สุด และไม่มีเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ ส่วนเรื่องราวที่มีการไหลเวียนเงินที่ดีมากขึ้นจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันได้เลย ติดตามข้อมูล การคลังเผยเงินเดินสะพัดแสนล้านแล้วจากเราชนะ ทางกระทรวงทางการคลังมีการเผยข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องของความคืบหน้าที่มีการจัดโครงการเราชนะนี้ขึ้นมา โดยยยอดที่มีการใช้จ่ายอยู่ที่มากกว่า 190,000 ล้านบาท ตั้งแต่มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมา ที่สามารถใช้งานผ่านแอพลิเคชัน ที่สิทธิ์ประชาชนได้รับมากกว่าสามสิบล้านคนด้วย โดยส่งผลให้เงินมีการไหลเวียนที่ดีมากขึ้น...