Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/sofiasquare.com/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

ล่าสุดเผยปีนี้ ฝนตกหนักและเร็วที่สุดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา

ฝนตกหนักและเร็วที่สุดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์ในตอนนี้ ที่จากการแถลงข่าวของกรมชลประทาน ที่มีข่าวว่าฝนจะตกหนักมากและมีความรวดเร็วของรอบที่จะเกิดขึ้นมาได้ โดยจะประกาศให้กับทุกคนได้ทราบกันถ้วนหน้า เพื่อมีการเตรียมตัวและรู้เท่าทันถึงการกักตุนในส่วนของน้ำ การรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้ โดยประเทศไทยเกิดอากาศที่แปรปรวนมาเป็นจำนวนหลายปี โดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการที่ตัดไม้ ทำลายธรราติ ทำลายป่า และการบุกรุกในที่ผืนป่าไปทำในส่วนประโยชน์ของตนเอง ที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาแบบนับไม่ถ้วน จนทำให้เกิดเหตุการณ์ณืที่ไม่ปกติแบบนี้ขึ้นมาได้  กักตุนน้ำเอาไว้ใช้ในช่วง ฝนตกหนักและเร็วที่สุดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทานกล่าวว่าในปีนี้เราจะต้องมีการรับมือในเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวน ที่ต้องมีการรับมือในฝนที่หนักมากกว่าทุกปีเลยทีเดียว ที่ล้วนมีทั้งข้อดีแลข้อเสียเกิดขึ้น ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณือย่างใกล้ชิดในช่วงของเดือนพฤษภาคมในปีนี้ โดยให้อ่างเก็บน้ำเตรียมกักตุนน้ำไว้ใช้ในช่วงของฤดูแล้งได้เลย...