Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/sofiasquare.com/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

กองคลังเตรียมจ่อ!! เตรียมแยกกองทุนชราภาพ จากประกันสังคม

แยก กองทุนชราภาพ จากประกันสังคม เป็นการหารือที่เรียกว่าเกิดขึ้นมาแล้ว หลายท่านอาจจะเห็นรายละเอียดกันแล้วผ่านทางโลกออนไลน์ ที่มีเกิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากหลายสำนักข่าว ทางกระทรวงการคลัง ได้มีการปรับในส่วนกองทุนชราภาพ ที่ได้แยกออกมาจากประกันสังคมด้วย จนทำให้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นอย่างไร จนต้องติดตามกันในรายละเอียด ติดตามรายละเอียดแยก กองทุนชราภาพ จาก ประกันสังคม ในทางรายละเอียดที่เกิดขึ้น โดยทางกระทรวงการคลัง ทางสำนักงานเศรษฐกิจ ที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีการนำเสนอแล้วในกองทุนของผู้ที่ชราภาพ เพื่อที่จะแยกออกจากทุนประกันสังคมที่เกิดขึ้นนั่นเอง ในวัตถุประสงค์นี้ ถ้าหากว่าทำได้ จะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในเรื่องของเศรษฐกิจ แล้วยังมีประสิทธิภาพด้วย มีการรองรับผู้ที่อายุเยอะอย่างครอบคลุมมาก...