Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/sofiasquare.com/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

คืบหน้าแล้ว!! การบินไทยตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายกว่า 5 หมื่นล้านบาทในปี 65

การบินไทย ตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายกว่า 5 หมื่นล้านบาท เป็นเรื่องที่ฮือฮามากในตอนนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศและในต่างประเทศได้ ส่งผลต่อธุรกิจของการบินไทย เนื่องจากว่าเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ มีค่าใช้จ่ายต่างๆที่มาก ต้องกู้มาใช้ ให้ค่าจ้างพนักงาน และอื่นๆ ทำให้มีหนี้สินเกิดขึ้นมหาศาล หลายคนมองว่าการบินไทยอาจจะต้องล้มลง แต่ในตอนนี้ได้มีการฟื้นฟูมาบ้างแล้ว มีรัฐที่คอยเกื้ออยู่ ทำให้มีการดำเนินธุรกิจไปได้ ถึงแม้ว่าจะมีการปลดพนักงานออกบ้างก็ตาม ส่งผลให้ในปลายปี 64 ที่ผ่านมา มาจนถึงในปี 65 ปัจจุบันนี้...