Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/sofiasquare.com/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

จากกรณีของการแพร่เชื้อโควิค 19 มาถึงการ ลักลอบขนแรงงาน ต้องมีผู้อยู่เบื้องหลัง

ลักลอบขนแรงงาน จากกรณีของการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 เราต้องยอมรับว่า การแพร่ระบาดที่จังหวัดสมุทรสาครและเป็นตลาดกุ้งเพราะเป็นแหล่งทำงานของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานนั่นก็คือชาวพม่าและ myanmar ซึ่งมีทั้งชาวพม่าและแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาต ได้ทำการตรวจเชื้อ covid19 แล้วว่าไม่ได้มีการเดินทางกลับบ้านของตัวเอง ต้องยอมรับว่ามีอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้มีการลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายซึ่งคนที่ได้มีการเดินทางรับรอบเข้ามาแบบผิดกฎหมาย บางคนไม่ได้มีการตรวจว่าตัวเองติดเชื้อโควิค 19 มาจากที่ประเทศพม่าหรือไม่ ทำให้เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิคที่กลับมาระบาดในรอบ 2 ของประเทศไทยซึ่งก็มาจากการลักลอบขนแรงงานเข้ามาแบบผิดกฎหมาย การ ลักลอบขนแรงงาน แบบผิดกฎหมายทำให้ covid-19 กลับมาระบาดในประเทศรอบที่ 2 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งคณะก็ได้มีการเปิดเผยหลังจากการประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ...