Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/sofiasquare.com/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

กฎหมายใหม่ ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีขึ้นรางวัลลอตเตอรี่

ถือได้ว่าเป็นคราวที่พึ่งมีกระแสออกมากฎหมายใหม่ ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ ซึ่งทางกฎหมายได้ออกมาใหม่ว่าผู้ที่จะสามารถขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปคือผู้ที่บรรลุนิติภาวะครบทุกด้านจึงจะสามารถขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ได้นั่นเองเป็นข่าวที่ทำเอาผู้คนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่บางท่านนั้น อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์เลยทีเดียวจึงต้องมีกฎหมายออกมาให้เฝ้าระวังและจำกัดจำนวนอายุ ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ หากมีการถูกรางวัล เป็นข่าวที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจโดยห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ หากมีการถูกรางวัลเพราะยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะจะต้องให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีเป็นผู้ที่ขึ้นรางวัลให้นั่นเองถือได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาหลายๆคนบอกว่าไม่พึงพอใจเป็นอย่างมาก กับกฎหมายที่ออกมาและข้อตกลงที่ออกมาดังกล่าวนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนมองว่าไร้สาระ เพราะบางท่านก็ยังคงให้บุตรหลานออกไปขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ให้เป็นจำนวนมากและก็มีผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ซื้อลอตเตอรี่เพื่อที่จะลุ้นรางวัลเพราะฉะนั้นเหตุใดจึงไม่สามารถที่จะนำไปขึ้นรางวัลได้หากตนเองเป็นผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่นั้นๆจึงทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์และถูกเถียงกันในสื่อออนไลน์และโลกโซเชียลเป็นจำนวนมาก ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า...