Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/sofiasquare.com/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

รอติดตามกันให้ดีกับทิศทาง Fed มาตรการยับยั้งเงินเฟ้อ

Fed มาตรการยับยั้งเงินเฟ้อ เป็นที่ฮือฮาอย่างมากในโลกโซเชียล ที่ล้วนแล้วต่างขึ้นข่าวเศรษฐกิจที่มาแรง แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยว FED กันก่อน ที่เราจะเรียกกันอีกอย่างว่าเป็นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา ที่เรียกได้ว่ามีบทบาทที่สำคัญ เพราะจะเป็นการที่กำหนดในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ระบบเศรษฐกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จนทำให้มีอิทธิพลในการตัดสินใจของผู้ที่ต้องการลงทุนในกิจการต่างๆในอนาคต ที่เป็นตัวคาดการณ์ว่าจะดีหรือไม่อย่างไร แต่ไม่มีใครที่จะคาดการณ์ได้ชัวร์ การให้ความสำคัญขนาดนี้ส่งผลต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคต แล้วยังทำให้นักลงทุนต้องพยายามที่จะวิเคราะห์กันอย่างหนัก แต่โดยปกติแล้วทางธนาคารกลางนี้ พยายามที่จะขยับให้เศรษฐกิจมีความก้าวหน้ากันอยู่แล้ว ไม่ให้มีเงินฝืดเกิดขึ้นใปประเทศ ไม่ให้มีผู้ที่ว่างงานจำนวนมากเกินไป จนต้องมีการจับตามองกันให้ดี จับตาเศรษฐกิจจากสถานการณ์ Fed มาตรการยับยั้งเงินเฟ้อ...