Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/sofiasquare.com/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

คนละครึ่งไม่มีแล้ว การคลังยังไม่มีแผน หลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้ว อยากให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน

คนละครึ่งไม่มีแล้ว เรียกได้ว่าตอนนี้ยังไม่มีวี่แววแต่อย่างใด ทางกระทรวงการคลัง ได้มีการออกมาเผยว่าตอนนี้ได้ปิดโครงการคนละครึ่งแล้ว ยังไม่มีเฟสใหม่ขึ้นมา เนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีการฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้น แต่ในแพ็คของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนยังไม่ได้เปิดเผยออกมาชัดเจน ทางด้านเอกชนให้ความเข้าใจ ในการที่จะต้องใช้เงินภาษีมาออกมาตรการต่าง ๆ แล้วทั้งนี้ทางภาครัฐได้มีการเร่งให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้น ติดตามรายละเอียด คนละครึ่งไม่มีแล้ว ในการประชุมที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ที่ถือว่าเริ่มที่จะกลับมาฟื้นตัวได้แล้ว ทำให้ไม่มีมาตรการคนละครึ่ง โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกมาตรการนี้ ทำให้ทางกระทรวงการคลัง ได้มีการมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาของหนี้สินที่เกิดขึ้นมาอย่างมาก จะต้องมีการเดินหน้าต่อเนื่องกัน โดยในขณะนี้แพ็คในมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จแต่อย่างใด อีกไม่นานจะมาเผยรายละเอียดกัน โดยในการใช้จ่ายของประชาชนมาจนถึงในไตรมาสที่ 3...