Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/sofiasquare.com/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

จากสถานการณ์ covid ที่ดูเหมือนว่าไม่ดีขึ้น ศปค .สธ.แนะนำคนไทยควรอยู่บ้าน

คนไทยควรอยู่บ้าน อย่างที่ทุกคนได้เฝ้าติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 แล้วก็เห็นแล้วว่ามีผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดในแต่ละจังหวัดหลายจังหวัดแตกต่างกันออกไปแต่มีเพจเขตพื้นที่สีแดงเพียง 3 จังหวัดเท่านั้นก็คือจังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ต้องห้ามในการเข้าออกและจังหวัดในส่วนของระยองที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นและดูเหมือนว่าจะมาถึงจังหวัดชลบุรีที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 3 จังหวัดใดมีการยกระดับตนเองเป็นพื้นที่สีแดงที่ไม่สามารถเดินทางเข้าออกหรือประชาชนไม่สามารถเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและยังมีการงดกิจกรรมการจัดงานปีใหม่ทุกรูปแบบรวมไปถึงการปิดสถานบันเทิง ทางรัฐบาลจึงมีการแนะนำว่า คนไทยควรอยู่บ้าน เพื่อความปลอดภัย ลดการติดเชื้อ วันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่ 30 ธันวาคมพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่วันที่ 31 ธันวาคมซึ่งในแต่ละปี มีการจัดงานเทศกาลปีใหม่เพื่อเฉลิมฉลองเข้าสู่ปี 2564 แต่แน่นอนว่าในปัจจุบันนี้เรากำลังต่อสู้กับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19...