Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/sofiasquare.com/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

เตรียมตัวให้พร้อม!! รื้อโครงสร้างค่าไฟพื้นฐาน โดยกกพ.

รื้อโครงสร้าง ค่าไฟพื้นฐาน เป็นประเด็นที่มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ในการวางแผนครั้งนี้ ที่จะต้องมีความสอดคล้องให้มากที่สุดในเรื่องของการใช้พลังงานในปัจจุบันนี้  ติดตามสถานการณ์รื้อโครงสร้าง ค่าไฟพื้นฐาน ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานี้ ทางกกพ.ได้มีการเตรียมที่จะทำโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ ที่เป็นการปรับปรุงให้ครบทุกระบบ ทำให้ต้องมีการปรับค่าไฟฟ้าขึ้นมาด้วย จากเดิมในปัจจุบันนี้จะมีราคาต่อหน่วยอยู่ที่ 3.76 บาท แล้วยังเป็นจังหวะที่ต้องมีการปรับขึ้นมาในช่วงระยเวลาตั้งแต่ 3 ปี มาจนถึง 5 ปี มาพอเหมาะกับสงครามที่เกิดขึ้นในรัสเซียและยูเครน ที่ทำให้พลังงานมีราคาสูงมากขึ้นกว่าเก่า แล้วค่าไฟในปัจจุบันนี้ที่ใช้เป็นฐานมาตั้งแต่ในช่วงปี 58 ที่ผ่านมาแล้ว...