Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/sofiasquare.com/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

กรณีเจ้าหน้าที่ต้องทำการ หาม นักท่องเที่ยว ลงจากยอดเขาหลวง

นักท่องเที่ยว จากการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมของคณะรัฐมนตรี ได้มีการเห็นชอบให้มีวันหยุดตั้งแต่วันที่ 19 20 21 22 ซึ่งเป็นวันหยุดยาว 4 วันที่ติดกันในช่วง วันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้หลายคนมีการออกไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมก็คือกันไปนอนบนเขาเพราะตอนนี้ อากาศบนยอดเขามีอากาศที่เริ่มหนาวแล้วทำให้ นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก จากกรณีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา การเปิดให้บริการของอุทยานแห่งชาติ รามคำแหงก็เป็นอีกหนึ่งอุทยานที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวกันมากมาย แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งและคนหนึ่งมีอาการป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินต่อไหวได้ เจ้าหน้าที่ที่เปิดให้บริการในอุทยานแห่งชาติจึงจะต้องทำการ...