Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/sofiasquare.com/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

นายกรัฐมนตรียิ้มแย้มอารมณ์ดี ลงเสาเอกบ้านมั่นคง

ลงเสาเอกบ้านมั่นคง การรายงานข่าวเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชา ได้มีการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำการ ลงเสาเอกบ้านมั่นคง ที่อยู่ในชุมชนรังสิต เข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใสพัฒนาคุณภาพชีวิตของธรรมชาติและพัฒนาชีวิตของประชาชนโดยรอบ ให้มี ชีวิตริมคลองที่ดีขึ้นและยังมีการฝากถึงผู้ประกอบการที่ทำ การเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งต่างๆให้คำนึงถึงคุณภาพสินค้าที่จำหน่ายให้แก่ประชาชน การเปิดให้บริการให้แก่ประชาชนดูจากใบหน้าของนายกรัฐมนตรี จันทร์โอชาก็มีความยิ้มแย้มพอสมควร ดูลักษณะอาการเหมือนกับอารมณ์ดีเป็นพิเศษไม่รู้ว่าอารมณ์ดีมาจากอะไร นายกรัฐมนตรี เดินทางเป็นประธานในพิธี ลงเสาเอกบ้านมั่นคง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการเดินทาง เดี๋ยวทำการนำเสนอข้อมูลข้างต้นว่าเป็นประธานในพิธีการ ลงเสาเอกบ้านมั่นคง ที่ชุมชนรังสิตเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านบริเวณริมคลอง ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรียกได้ว่าเป็นสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงที่มีลักษณะบ้านสวยน้ำใสวิถีชีวิตของผู้คนในละแวกนั้นเป็นวิถีชีวิตใหม่ ทำให้คนที่อาศัยอยู่ริมคลองเปรมประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น...