Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/sofiasquare.com/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

ทั่วทุกพื้นที่ของภาคอีสาน ฝนตกลมกระโชกแรงในวันที่ 16 เมษายน 2564

ฝนตกลมกระโชกแรงในวันที่ 16 เมษายน 2564 ตรุษจีนที่ของภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดทั้งจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ฝน ฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องและมีพายุเข้าตั้งแต่ช่วงกลางวันไปจนถึงช่วงดึกของวันที่ 16 เมษายน 2564 ยังไม่เพียงเท่านั้นในช่วงเช้าของวันที่ 17 เมษายน 2564 ก็ยังมีฝนตกและลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องอากาศปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทุกท่านจะต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยของตนเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฝนตกลมกระโชกแรงในวันที่ 16 เมษายน 2564 ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังฝนตกลมกระโชกแรงในวันที่ 16...

กรมอุตุนิยมออกมา แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนมีลูกเห็บตกบางแห่ง

วันที่ 19 มีนาคม 2560 ปี แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนมีลูกเห็บตกบางแห่ง บอกได้เลยว่าประชาชนจะต้องระมัดระวังความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและมีลูกเห็บตกหนักในบางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งกรมอุตุนิยมออกมาเตือนให้ประชาชนและเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนผลผลิตทางการเกษตรและพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนั่นเองถือได้ว่าเป็นข่าวที่ออกมาแจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สินที่มีค่า แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนมีลูกเห็บตกบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีการแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนมีลูกเห็บตกบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่อย่างที่เราได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้วพร้อมทั้งมีฟ้าผ่าทุกท่านจะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ออกไปทำการเกษตรนอกพื้นที่หากหลีกเลี่ยงในช่วงระยะเวลาที่เกิดฝนฟ้าคะนองได้ทุกท่านควรหลีกเลี่ยงเพราะจะมีอันตรายและเกิดความเสี่ยงได้สูงสุด เพราะฉะนั้นจึงจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินและเป็นอันตรายต่อบุคคลควรอยู่ให้ไกลต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่มีระยะเวลานานและป้ายโฆษณาที่ไม่มีความแข็งแรงทุกท่านจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและอยู่ห่างไกลสิ่งเหล่านี้เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านได้ แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนมีลูกเห็บตกบางแห่ง21 ถึง...

กรมอุตุนิยมเตือนพายุฤดูร้อน จะมาอีกครั้งในวันที่ 21 ถึง 22 มีนาคม 2564

กรมอุตุนิยมเตือนพายุฤดูร้อน จะมาอีกครั้งในช่วงวันที่ 21 ถึง 22 มีนาคม 2564 ให้ผู้คนระมัดระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องและระมัดระวังการสัญจรไปมาจะช่วยทำให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยและวางแผนการดำเนินชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าหากมีฝนฟ้าคะนอง การดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะติดขัดไม่ว่าจะเป็นการจราจรการเดินทางไปทำงานหรือแม้กระทั่งการใช้รถใช้ถนนที่จะมีรถเยอะมากกว่าปกติ ผู้ที่จะต้องทำงานและเดินทางในช่วงวันที่ 21 ถึง 22 มีนาคม 2564 ถึงจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมเตรียมแผนสำรองให้ครบถ้วนเพื่อให้ถึงจุดหมายตามระยะเวลาที่กำหนด กรมอุตุนิยมเตือนพายุฤดูร้อน จะมีลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่อง กรมอุตุนิยมเตือนพายุฤดูร้อน จะมีลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องผู้คนจะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการสัญจรหรือการจราจรไปมารวมถึงการวางแผนเดินทางในแต่ละวันของการทำงานในช่วงที่จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนั้นโดยกรมอุตุนิยมได้ออกมาเตือนว่าจะมีขึ้นในวันที่ 21 ถึง 22 มีนาคม 2564...

พายุฤดูร้อนช่วยเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มากกว่า 3 ล้านลูกบาศก์เมตร

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 พายุฤดูร้อนช่วยเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มากกว่า 3 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้น้ำนั้นมีเพียงพอใช้ต่อการเกษตรของผู้คนและใช้ในการบริโภคอุปโภคได้อย่างแน่นอนตลอดทั้งปี 2564 เลยก็ว่าได้เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจอย่างมากและเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวนาหรือเกษตรกรนั้นมีความพึงพอใจและสบายใจที่จะสามารถมีน้ำกัดเก็บไว้ใช้เวลาแห้งแล้งหรือช่วงฤดูร้อนได้เป็นอย่างดี พายุฤดูร้อนช่วยเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ เกษตรกรต่างดีใจ พายุฤดูร้อนช่วยเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ทำให้เกษตรกรต่างดีใจที่จะมีน้ำใช้ไว้เพียงพอในช่วงที่เกิดภัยแห้งแล้งหรือช่วงที่ทำการเกษตรฝนฟ้าอากาศจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลแต่ถ้าหากมีน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็สามารถทำให้การเกษตรนั้นมีไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี 2564 เลยก็ว่าได้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรได้รับอานิสงส์จากพายุฤดูร้อนเลยทีเดียวก็ว่าได้ เรื่องที่สำคัญอย่างมากของจังหวัดขอนแก่นและมีมาตรการร่วมกันที่จะช่วยทำให้สามารถอุปโภคบริโภคน้ำได้อย่างเพียงพอแน่นอนและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ช่วยทำให้เกษตรกรนั้นประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแบบอินทรีย์อีกด้วย พายุฤดูร้อนช่วยเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์สามารถเพียงพอต่อการใช้เกษตรกรพายุฤดูร้อนช่วยเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากและเพียงพอต่อเกษตรกรที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคแต่ละวันถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นผลทำให้เกษตรกรนั้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าในปี 2564 จะทำให้ทุกท่านหรือเกษตรกรทุกคนสามารถใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและไม่เกิดการขาดแคลนน้ำเพราะมีน้ำในเขื่อนกักเก็บเป็นจำนวนมากและใช้งานได้อย่างเต็มที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและมีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าน้ำเป็นสิ่งที่อุปโภคบริโภคสำคัญอย่างยิ่งในการทำเกษตรกรหากฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็อาจจะทำให้การเกษตรนั้นติดขัดหรือไม่สมบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยทำให้ชาวนาหรือผู้ที่ทำเกษตรกรอินทรีย์หรือเกษตรกรต่างๆที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมีสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกเช่นน้ำนั่นเอง ติดตาม ข่าวสารบ้านเมือง ข่าวเด่นประเด็นร้อนและ ข่าวต่างประเทศ มาให้คุณอัพเดททันเหตุการณ์