โครงการคนละครึ่ง เปิดให้ลงทะเบียนเฟส 2 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2020

โครงการคนละครึ่ง เปิดให้ลงทะเบียนเฟส 2 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2020 ที่ผ่านมานี้เองซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ในเช้าวันที่ 16 ช่วง 6:00 น และเปิดในช่วงเวลาเที่ยงคืนสำหรับผู้ลงทะเบียนเฟสแรกไปแล้วและต้องการต่อทะเบียนในเฟส 2 ซึ่งภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีทำให้จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เต็มอย่างรวดเร็วซึ่งช่วงเวลา 6:00 น ได้มีการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องและมีการใช้สิทธิ์และเต็มอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 07:00 น มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ครบตามที่รัฐบาลกำหนดแล้ว แต่บางท่านก็ไม่สามารถลงได้เพราะพื้นที่ได้รับการจำกัดและเต็มอย่างรวดเร็วทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่อง การลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง ปี...