ByteDance บริษัทแม่ TikTok เผย จีนออกกฎจำกัดเวลาใช้แอปของเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี

ByteDance บริษัทที่ถือว่าเป็นแม่ของทางด้านแอปพลิเคชั่น TikTok เปิดเผยว่า แอปฯ TikTok เวอร์ชั่นประเทศจีนที่ใช้ชื่อว่า “โต่วอิน” (Douyin) เตรียมจำกัดเวลาผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 14 ปี จะสามารถเข้าใช้งานแอป ได้เฉพาะหลัง 6 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มเท่านั้น และสามารถที่จะทำการใช้งานนั้นวันละไม่ถึงหนึ่งชั่วโมวอีกด้วย ByteDance เผย...