YouTube งัดไม้แข็ง สั่งลบคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาต่อต้านวัคซีนทั่วโลก!

YouTube สื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่สัญชาติสหรัฐฯ ออกมาประกาศว่าจะทำการลบวิดีโอทุกชิ้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านวัคซีน หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน จนทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิด และไม่กล้าเข้ารับการฉีดวัคซีน เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา โดยประกาศดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะวัคซีนโควิด-19 เท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงวัคซีนชนิดอื่น ๆ เช่น โรคหัด และโรคอีสุกอีใสด้วย YouTube สั่งลบวิดีโอกว่า 130,000 รายการ ที่ละเมิดนโยบายเกี่ยวกับโควิด-19 เมื่อปีที่แล้ว YouTube ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่เครือเดียวกับ...