วัคซีนมะเร็งผิวหนัง ของ Pfizer-BioNTech เริ่มทดลองระยะ 2 กับผู้ป่วย 120 คน

วัคซีนมะเร็งผิวหนัง BNT111 เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่าง Pfizer-BioNTech ที่เป็นการ่วมทุนกันระหว่างบริษัท Pfizer ของสหรัฐอเมริกา เจ้าของผลงานวัคซีน Pfizer ป้องกันโควิด-19 อันโด่งดัง กับ BioNTech บริษัทยายักษ์ใหญ่จากเยอรมนี โดยเจ้า BNT111 ได้เริ่มการทดลองระยะที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังผลทดลองในระยะแรกออกมายอดเยี่ยม เพิ่มโอกาสที่จะได้วัคซีนป้องกันโรคมะเร็วผิดหนังเมลาโนมาที่สมบูรณ์ 100% ในอนาคตอันใกล้ วัคซีนมะเร็งผิวหนัง ถูกพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยี...